+48 669 594 004 adbud@adbud.warszawa.pl

Szkolenia

Szkolenia dla administratorów i zarządców

Zarządzanie nieruchomością to nie tylko wiedza merytoryczna, to przede wszystkim praktyka.

Dlatego też nasze szkolenia przygotowują w praktyczny sposób do pracy administratora czy też zarządcy Wspólnoty. Uczymy jak w rzeczywistości wygląda życie administratora/zarządcy nieruchomości Wspólnot mieszkaniowych, dajemy możliwość pozyskania wiedzy poprzez analizę konkretnych zdarzeń z życia nieruchomości, wizytację na nieruchomościach. Uczymy jak właściwie prowadzić rozmowę z właścicielem lokalu, rozmowę z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, negocjacje z partnerami handlowymi, jak poprawnie zorganizować spotkanie z mieszkańcami czy też jak np. szybko i skutecznie zorganizować usunięcie awarii.

 

Nasze szkolenia obejmują:

 • Ustawę o własności lokali, elementy ustawy Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy o ochronie danych osobowych
 • Zebranie we Wspólnocie mieszkaniowej
 • Uchwały
 • Finanse we wspólnocie
 • Rozliczanie mediów. Sporządzanie regulaminów rozliczeń mediów
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Windykację należności
 • Remonty we Wspólnocie
 • Gwarancję i rękojmię
 • Przychody wspólnoty
 • Okresowe kontrole techniczne nieruchomości
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
 • Praktyczne ćwiczenia na nieruchomościach.

Szkolenia dla członków Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych

Praca członka Zarządu Wspólnoty mieszkaniowej do łatwych nie należy – wie o tym każdy kto choć raz spróbował podjąć się tego wyzwania. Z jednej strony mieszkańcy, z drugiej firma zarządzająca/zarządca/administrator… a po środku Zarząd Wspólnoty. Czy aby tak jest na pewno… czy to są dwie różne strony barykady, czy też ta sama tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo nie mamy kompletnej wiedzy na temat specyfiki zarządzania nieruchomością. Każdy z członków Zarządu Wspólnoty stanął, staje lub kiedyś stanie przed takim właśnie dylematem.

Aby pomóc Państwu w rozwiązywaniu codziennych problemów zarządzania Państwa nieruchomością, w tym w wykonywaniu obowiązków członka Zarządu Wspólnoty postanowiliśmy uruchomić specjalny program szkoleń dedykowany tylko i wyłącznie członkom Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych. Celem tych szkoleń jest przekazanie Państwu wiedzy na temat kompetencji Zarządu, przedstawienie zakresu obowiązków i kompetencji Zarządu w zestawieniu z zakresem obowiązków zarządcy nieruchomości.

 

Program szkoleń obejmuje:

 • Ustawę o własności lokali, elementy ustawy Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy o ochronie danych osobowych
 • Zebranie we Wspólnocie mieszkaniowej
 • Uchwały Wspólnoty mieszkaniowej
 • Finanse we wspólnocie
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Windykację należności
 • Remonty we Wspólnocie
 • Gwarancję i rękojmię
 • Przychody wspólnoty
 • Okresowe kontrole techniczne nieruchomości
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
 • Rozwiązywanie problemów z Państwa nieruchomości (case study).

Wszystkich chętnych zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres e-mail: adbud@adbud.warszawa.pl lub do bezpośredniego kontaktu z nami.